Izvēlies arkolat sadaļu

Mājas lapas www.arkolat.lv lietošanas noteikumi un interneta veikala www.arkolat.lv  distances līgums.

 

UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.arkolat.lv Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet šī līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem Jums ir iebildumi pret tiem ( t.i., Jūs kādam (vienam vai vairākiem) no tiem nepiekrītiet, aicinām Jūs iepirkties mūsu SIA ARKOLAT veikalā - noliktavā profesionāļiem Rīgā, Mūkusalas ielā 72b.

 

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem: Pārdevēju: interneta veikala www.arkolat.lv īpašnieku sabiedrība ar ierobežotu atbildību ARKOLAT, reģistrācijas numurs 40003199487, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003199487, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 72 B, Rīga, LV-1004, Latvija, Un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā www.arkolat.lv.

 

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti  interneta veikalā www.arkolat.lv., bet neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Pārdevēja tirdzniecības vietās vai uz trauku nomas rezervāciju katalogu.

 

Lietotie termini:
1) Akcija − Pārdevēja piedāvātā un interneta veikalā www.arkolat.lv izsludinātā iespēja iegādāties Preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem
2) Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot, var izmantot atteikuma tiesības
3) Avansa rēķins – Pārdevēja sagatavots un uz Pircēja e-pastu nosūtīts dokuments, kurš apliecina Preču rezervāciju līdz samaksas veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas
4) Distances līgums − starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtais līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību
5) E-veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai internetā uzturēta mājas lapa ar interneta veikalu www.arkolat.lv
6) Iepirkumu grozs (Mans grozs) − Pircēja izvēlētās Preces interneta veikalā www.arkolat.lv, kuras Pircējs vēlas iegādāties un to apstiprina, nospiežot pogu „Pasūtīt” pie konkrētās Preces
7) Klients − jebkura persona, kura ir apmeklē vietni  www.arkolat.lv
8) Kurjers − Pārdevēja sadarbības partneris, kurš Pārdevēja uzdevumā piegādā Pircējam apmaksātās Preces
9) Līgums − Distances līgums
10) Noteikumi − Arkolat.lv mājas lapas un Distances līguma noteikumi
11) Parole ¬ Pircēja reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un/vai burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;
12) Pasūtījums − atbilstoši Distances līguma noteikumiem Pircēja noformēts un Pārdevēja nosūtīts Iepirkuma grozs, aizpildīta rekvizītu forma, uz kā pamata Pārdevējs izraksta Avansa rēķinu Pircējam.
13) Pirkuma līgums – savstarpēji ar SIA AARKOLAT noslēgts līgums par individuāliem preču pirkšanas nosacījumiem
14) Pārdevējs − sabiedrība ar ierobežotu atbildību ARKOLAT, reģistrācijas numurs 40003199487, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003199487, juridiskā un biroja adrese: Mūkusalas iela 72 B, Rīga, LV-1004, Latvija
15) Reģistrētais klients - jebkura persona, kura ir reģistrējusies www.arkolat.lv
16) Rekvizītu forma  − informācija, kuru par sevi sniedz Pircējs, reģistrējoties E-veikalā par Klientu
17) Pircējs: ir fiziska vai juridiska persona, kura veic Preču pasūtījumu E-veikalā
18) www.arkolat.lv  − Pārdevēja mājas lapa ar interneta veikalu, www.arkolat.lv
19) Preces − E- veikalā iegādei piedāvātie produkti
20) PVN − pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecīgajā laikā piemērojams Preču vai pakalpojumu cenai LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
21) Reģistrēts klients − persona, kura sniegusi par sevi datus, aizpildot www.arkolat.lv reģistrācijas veidlapu
22) Veikals − Pārdevēja veikals – noliktava profesionāļiem Rīgā, Mūkusalas ielā 72b (http://www.arkolat.lv/lv/pages/veikals-profesionaliem) 
23) Trešā persona − jebkura persona, kura nav Distances līguma puse;

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pirkumu E-veikalā var veikt jebkurš.  Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces E- veikalā gan kā reģistrētam klientam, gan kā nereģistrētam klientam.
1.2. Nereģistrējoties E-veikalā visiem ir redzama privātpersonu cena. Juridiskām personām tiek piemērotas vairumtirdzniecības cenas kā arī atlaides atbilstoši noslēgtiem savstarpējiem sadarbības  līgumiem. Reģistrējoties E-veikalā kā juridiska persona precēm ir redzama vairumtirdzniecības cena euro ar PVN. Reģistrējoties E-veikalā kā privātpersona spēkā ir privātpersonu cena euro ar PVN. 
1.3. Juridiskām personām kam ir spēkā esošs savstarpēji noslēgts Pirkuma līgums ar SIA ARKOLAT visi līguma nosacījumi ir spēkā arī iepērkoties E-veikalā. ( maksāšanas noteikumi, loģistika, atlaižu politika u.c.) 
1.4. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies Preces E-veikalā un Iepirkuma grozu nosūta Pārdevējam, nospiežot pogu „Pasūtīt”.
1.5. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja nav iepazinies ar Distances līguma vai nepiekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs pasūta Preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Distances līgumu un bez iebildumiem piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem.
1.6. Noslēgtos Distances līgumus Pārdevējs neglabā, bet tie ir pieejami pirms pirkuma veikšanas: Pircējam ir iespējams saglabāt un/ vai izdrukāt Distances līgumu.
1.7. Pārdevējs patur tiesības bez jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.
1.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala piedāvājumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.
1.9. Pārdevējs, ievietojot www.arkolat.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot Pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.
1.8. Preču atlikumiem http://arkolat.lv/lv/shop ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek vienu reizi dienā.
1.9. Preču attēliem ir informatīva nozīme.

 

2. Komerciālie piedāvājumi un atteikšanās no tiem
2.1. Katram E-veikala apmeklētājam ir iespēja un tiesības pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai, piedāvātājā logā „Pierakstīties” ievadot un nosūtot savu e-pasta adresi.
2.2. Katram, kas ir pieteicies E-veikala komerciālo paziņojumu saņemšanai, ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiem, nosūtot e-pastu uz info@arkolat.lv vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo saiti.

 

3. Reģistrācija un personas datu apstrāde

3.1. Iegādājoties Preces E - veikalā, Pircējam ir iespēja reģistrēties, aizpildot reģistrācijas formu www.arkolat.lv  ( http://www.arkolat.lv/lv/customer/registration ), norādot Pircēja personas datus: privātpersonām - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei būtiski dati (piem., ārdurvju kods, u.c.), juridiskām personām – vārda, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, saīsinātais nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija, bankas nosaukums, bankas konta numurs.
3.2. Pircējs ir atbildīgs, lai Reģistrācijas formā (nereģistrētiem Pircējiem – Piegādes informācijā) sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
3.3. Reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir  pašam pieejama un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt savu Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi katru darba dienu. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis Pasūtījuma – avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.
3.4. Reģistrētam Klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju E-veikalā bez papildus saskaņošanas, vai atteikties no komercinformācijas saņemšanas.
3.5. Reģistrējoties E-veikalā, Reģistrētais Klients iegūst individuālu paroli Pasūtījumu veikšanai E-veikalā. Reģistrētais Klients apņemas paroli uzglabāt drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un neatklāt trešajām personām. Reģistrētā klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar savu e-pasta adresi un paroli. Jebkuru personu, kura pievienojas E-veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrētā klientu.
3.6. Reģistrējoties E-veikalā, Reģistrētais Klients, Reģistrētais klients var izvēlēties pieteikties komerciālo paziņojumu vai nepieteikties. Pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai un atteikties no tiem Reģistrētais klients var jebkurā laikā.
3.7. Ja Reģistrētais klients pazaudē (aizmirst) piekļuves datus E-veikalam, viņam jānosūta paroles atgādinājuma pieprasījums
3.8. Reģistrējoties E-veikalā, Reģistrētais klients piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Reģistrētais Klients sniedz, aizpildot Reģistrācijas formu.
3.9. Pircējs, kurš nav Reģistrēts klients, veicot Pasūtījumu un aizpildot Piegādes informāciju, piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.
3.10. Pārdevējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un  nodot trešajām personām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.
3.11. Reģistrētā klienta, Pircēja (t.sk., nereģistrēta klienta) sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pircēju, informētu par darījumu, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus E-veikala piedāvājumus, nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
3.12. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
3.13. Mārketinga nolūkiem, piemēram, statistikai personas dati var tikt apstrādāti tikai apkopotā veidā.
3.14. Pārdevējs neatklās Reģistrētā klienta un Pircēja (t.sk. nereģistrētā klienta) personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Distances līgumā noteiktos gadījumus.
3.15. Iesniedzot attiecīgu rakstisku lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti. Pircējam ir tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus,  apturēt savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Distances līgumu.

 

4. Preču cenas
4.1. Preču cenas E-veikalā norādītas euro. Cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.
4.2. Juridiskām personām tiek piemērotas vairumtirdzniecības cenas kā arī atlaides atbilstoši noslēgtiem savstarpējiem sadarbības līgumiem. Reģistrējoties E-veikalā kā juridiska persona un pieslēdzoties E-veikalā precēm tiek piemērota vairumtirdzniecības cena euro ar PVN. Nereģistrējoties E-veikalā visiem ir redzama privātpersonu cena.
4.3. Preču cenas E-veikala izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas euro ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.4. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas E-veikalā. Spēkā ir tā cena, kura norādīta E-veikalā pasūtījuma veikšanas ( nosūtīšanas Pārdevējam) brīdī.

 

5. Pasūtījumu veikšana
5.1. Klients E-veikalā var iepirkties reģistrējoties par Reģistrēto lietotāju vai bez reģistrācijas. Klientam ir iespēja veikt pasūtījumu arī telefoniski, zvanot operatoram darba laikā – darba dienās no 9:00 – 18:00 uz tālruni 67605430 mutiski nosaucot pasūtījumu.
5.2. Preču atlikumiem http://arkolat.lv/lv/shop  ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek vairākas reizes dienā. Tāpēc var būt situācija, ka Pircēja izvēlētā Prece nav vai nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja  izvēlētā Prece nebūs pieejama vai nebūs vajadzīgajā daudzumā, ar Pircēju sazinās Pārdevēja operators un piedāvās tās aizvietošanu ar līdzvērtīgu vai saņemšanu līdz ar jaunu preču pievedumu.
5.3. Pircējs izvēlas Preci E- veikala katalogā un, ja prece ir pieejama spiež pogu PASŪTĪT:
5.4. nospiežot pogu PASŪTĪT, var turpināt iepirkties vai doties uz Iepirkumu grozu (poga „Mans grozs”);
5.5. Iepirkumu grozā var norādīt Preces, nepieciešamo daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu Iepirkumu grozu, dzēst atsevišķas pozīcijas, doties atpakaļ uz katalogu vai pirkt preci;
5.6. Izvēloties pirkt Preci, tiek piedāvāta iespēja ieiet sistēmā kā jau reģistrētam lietotājam vai aizpildīt piegādes informāciju kā jaunam lietotājam;
5.7. Aizpildot informāciju kā jaunam lietotājam beigās tiks automātiski piedāvāta iespēja reģistrēties un pieteikties jaunumu un aktualitāšu saņemšanai ( komerciālo paziņojumi);
5.8. Pēc pasūtījuma apstiprinājuma, ja pasūtījums IR reģistrēts sistēmā, Pircējs saņems e-pastu ar avansa rēķinu vai gadījumā, ja interneta veikala preču atlikumi nesakritīs ar reālo situāciju vai neskaidrību gadījumā, operatora zvanu. Operatora zvans tiek veikts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā stundas laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Pēc operatora zvana klientam tiks nosūtīts avansa rēķins;
5.9. Avansa rēķinā būs šāda informācija : Prece (nosaukums, artikuls), daudzums, vienas vienības cena, piegādes izmaksas, kopējā summa, pievienotās vērtības nodokļa summa, kopējā maksājuma summa un Pārdevēja bankas rekvizīti;
5.10. Ja Preces pasūtījums NAV reģistrēts sistēmā, Pircējs paziņojumu vai operatora zvanu nesaņem. Tādā gadījumā ir jāveic atkārtoti pasūtījums vai jāsazinās ar Pārdevēju (http://www.arkolat.lv/lv/pages/kontakti244 ) .
5.11. Ja Prece nav pieejama (ir paziņojums „šobrīd prece NAV pieejama”), tiek piedāvāta iespēja nosūtīt paziņojumu Pārdevējam, nosūtot speciālā lodziņā tekstu „Paziņojiet, kad prece ir pieejama” un ievadīt savu e-pasta adresi. Kad Prece būs pieejama, Pārdevējs nosūtīs informatīvu e-pastu.
5.12. Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā darba dienas laikā (ja pasūtījums veikts darba dienā pēc 16.00 vai brīvdienās, tad nākamajā darba dienā) Pircējam uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts Avansa rēķins.
5.13. Ja klients nav reģistrējies vai nevēlas ielogoties sistēmā, tad notiek iepirkšanās lauku aizpildīšana bez reģistrācijas un beigās tiek piedāvāts reģistrēties, bet var turpināt arī bez reģistrācijas.
5.14. Ja Pircējs ir Reģistrētais klients un ir ielogojies sistēmā, tad, veicot pirkšanas procesu, daļa no aizpildāmajiem laukiem jau ir aizpildīti (informācija ir saglabājusies).
5.15. Ja Preci saņems cita persona, nevis pats Pircējs, tas jānorāda pieteikumā, minot personas vārdu, uzvārdu).
5.16. Pircējs izvēlas preces saņemšanas veidu – skatīt Noteikumu punktu 8.

 

6. Samaksas kārtība un termiņi
6.1. Pircējs privātpersona jebkurā gadījumā vai juridiska persona kam nav pirkšanas līguma ar SIA ARKOLAT norēķinās par Precēm priekšsamaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās sistēmā.
6.2. Pircējam par pasūtītajām Precēm ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Avansa rēķina saņemšanas.
6.3. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts avansa rēķinā.
6.4. Pircējs var saņemt Preces tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par Precēm savā bankas kontā.
6.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu un atcelt Preces rezervāciju, ja Pircējs samaksu par Precēm nav veicis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Avansa rēķina izrakstīšanas datuma. Gadījumā, ja apmaksa par Precēm tiek pārskaitīta no citas, nevis Pārdevēja, bankas vai citas valsts bankas, ieteicams par to informēt Pārdevēju, nosūtot maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja e-pastu : info@arkolat.lv
6.6. Pircējs Juridiska persona, kuram ir noslēgts Pirkuma līgums ar SIA ARKOLAT veic apmaksu līguma paredzētajā kārtībā.

 

7. Pasūtījumu izpilde

7.1. E-veikalā veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 9.00 – 18.00.
7.2. Darba dienās līdz pulksten 16.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 16.00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.
7.3. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja Veikalā, Prece jāizņem 7 dienu laikā no Avansa rēķina saņemšanas, bet ne agrāk pirms apmaksas veikšanas. Saņemot Preci, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
7.4. Pārdevējs rūpēsies, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja pasūtīto Preču nav vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, par to brīdinot Pircēju. Tādā gadījumā Pircējam netiek nosūtīts Avansa rēķins.

 

8.  Preču piegāde un pieņemšana

8.1. Preces Pircējam tiek piegādātas Latvijas teritorijā. Preces var saņemt bez maksas Pārdevēja Veikalā, vai tās piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) vēlamajā adresē.
8.2. Privātpersonām  un juridiskām personām ir iespēja bezmaksas Preces saņemšana PārdevējaVeikalā Rīgā Mūkusalas ielā 72b, ( skat. Punktu 8.2.1 un 8.2.2.)
8.2.1. Ja Pircējs Privātpersona izvēlas saņemt Preci Veikalā, tad Pircējs apmaksā Avansa rēķinā norādīto summu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, samaksu veicot pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Pēc maksājuma saņemšanas Pārdevēja bankas kontā Prece tiek nogādāta veikalā un operators paziņo precīzu Preces saņemšanas laiku.
8.2.2. Ja Pircējs Juridiska persona izvēlas saņemt preci Veikalā, tad, ja ir spēkā savstarpēji ar SIA ARKOLAT noslēgts pirkuma līgums vienojas ar operatoru par precīzu Preces saņemšanas laiku, ja savstarpēja līguma nav tad Pircējs apmaksā Avansa rēķinā norādīto summu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, samaksu veicot pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Pēc maksājuma saņemšanas Pārdevēja bankas kontā Prece tiek nogādāta veikalā un operators paziņo precīzu Preces saņemšanas laiku.
8.3. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. ( izņemot Noteikumi punkts 8.4.) Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto Preču vērtības vai svara, piegādes vietas. Maksas piegāde ar Kurjeru visā Latvijā pēc Kurjera izcenojuma (https://arkolat.lv/delivery )
8.3.1. Ja Pircējs juridiska persona vai privātpersona izvēlas maksas piegādi ar kurjeru, tad Pircējs apmaksā Avansa rēķinā norādīto summu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, samaksu veicot pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Pēc maksājuma saņemšanas Pārdevēja bankas kontā, operators sazinās ar Pircēju un  vienojas par konkrētu Preces saņemšanas laiku.
8.4. Pircējiem Juridiskām personām pirkumiem virs 150 EUR bez PVN piedāvājam un organizējam bezmaksas piegādi noteiktos standarta SIA ARKOLAT loģistikas maršrutos un laikos visā Latvijā. (http://www.arkolat.lv/lv/news/horeca/transporta-pakalopojumi ). Operators sazinās ar Pircēju un vienojas par konkrētu Preces saņemšanas laiku.
8.5. Pircējiem Juridiskām personām piedāvājam piegādāt preci citā sev ērtākā laikā un atrašanās vietā nākamajā dienā, ja preču pasūtījums ir veikts ne vēlāk kā 13:00 iepriekšējā darba dienā, piegādes izmaksas ir 0,43 EUR/ km
8.6. Pircēja pasūtītās un apmaksātās Preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā piegādes adresē, par  piegādes laiku vienojoties. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda Preču saņēmēja vārds un uzvārds, dzimšanas dati.
8.7. Saņemot Preci, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
8.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.
8.9. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.
8.10. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu neievērošanu, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
8.11. Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci tiek izsniegta pavadzīmes – rēķina oriģināls,  atteikuma veidlapa. Par Preces saņemšu Pircējs parakstās piegādes dokumentā, norādot iebildes par iepakojumu un Precēm, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība.
8.12. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
8.13. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.
8.14. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja  e-pastu.

 

9. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ
9.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
9.1.1. tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
9.1.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
9.1.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi : Rīgā, Mūkusalas ielā 72b, LV – 1004.
9.3. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja juridiskajā adresē Rīgā, Mūkusalas ielā 72b  (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar preci.
9.4. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
9.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
9.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:
9.6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;
9.6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.
9.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.
9.8. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.

 

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
10.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības un garantijas termiņš ir norādītas Preces aprakstā pie katras Preces.
10.2. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties reālajam preču lielumam, formai un krāsai. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

 

11.  Līguma noteikumiem neatbilstoša prece
11.1. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu Preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja juridiskajā adresē Rīgā, Mūkusalas iela 72b (darbdienās no plkst.9.00 līdz 19.00) un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.
11.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

 

12. Informācijas apmaiņa
12.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
12.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

{{ discount }}

{{ product.product_name }}

Preces kods: {{ product.product_code }}

{{ key }} {{ variable }}
{{ value }}

Papildus trauku mazgāšana - {{ product.wash_price | priceFilter }} EUR

{{ price }} EUR

{{ priceDiscount }} EUR

Cena bez PVN

Nomas cena

Nomas cena bez PVN